Menu

Sloopwerken

Vakkundig slopen van o.a. gebouwen, huizen en technische installaties begint met een grondige voorbereiding. Van sloopvergunning tot projectwerkplan. Met het plan, de voorwaarden, de instructies en het kwaliteitshandboek wordt de exacte aanpak van een sloopopdracht vastgelegd.

Voorafgaand aan de sloop wordt alles gecheckt: machines, locatie en de veiligheid voor alle betrokken medewerkers. Pas als alles voldoet aan de eisen wordt er begonnen met de werkelijke sloopwerkzaamheden. Deze worden altijd secuur en volgens afspraak uitgevoerd. Wij zijn VCA gecertificeerd (Veiligheid Certificaat Aannemers).

Grondwerken, zoals het bouwrijp opleveren van percelen, zijn onlosmakelijk verbonden met sloopwerkzaamheden. Evenals het opruimen van de locatie na de sloop.


Certificaten